Tilstandsvurdering

Vi gør en særlig dyd ud af at udarbejde brugbare og gennemarbejdede tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner for etageejendomme i hele Storkøbenhavn. 

Tilstandsrapport

Det er vigtigt at opretholde en god vedligeholdelse af en ejendom, så man minimerer risikoen for, at der opstår skader på ejendommens klimaskærm, konstruktioner og installationer. Det er derfor altid en god ide at have en opdateret tilstandsvurdering af ejendommen.

Det er ikke altid nemt for en bygningsejer at gennemskue, hvornår ejendommens forskellige bygningsdele trænger til vedligehold. 

En tilstandsrapport er derfor et rigtig godt redskab for en bygningsejer til at danne sig et overblik over ejendommens nuværende tilstand, så man kan planlægge det fremtidige vedligeholdelsesbehov.

I en tilstandsrapport vurderes ejendommens egentlige tilstand af de enkelte bygningsdele og på baggrund heraf anføres de vedligeholdelsesarbejder, der bør foretages inden for de næste 0-10 år.

En tilstandsrapport suppleres som oftest med en 10-års vedligeholdelsesplan, der giver bygningsejeren et samlet overblik over den forventede økonomi til de vedligeholdelses- og renoveringsarbejder der anbefales udført inden for de kommende 0-10 år.

​Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplanen udføres som regel over de kommende 10 år, og gør det muligt for den enkelte bygningsejer at afsætte de nødvendige økonomiske midler i budgettet, til de vedligeholdelsesarbejder, der er anført i tilstandsrapporten. Med en god gennemarbejdet vedligeholdelseplan får man minimeret risikoen for uventede omkostninger i form af pludselige skader på ejendommen. 

Vurdering af skader

​​Alm & Thomsen kan hjælpe med at vurdere skader ved et bygningseftersyn som  f.eks. revner i fundamenter, råd og svamp, Asbest osv.

​Fugtundersøgelser

​Forskellige påvirkninger gør indeklimaet i din bolig mere eller mindre sundt, og hvis det står helt skidt til, kan man blive syg af indeklimaet i din bolig. Skimmelsvamp, fugt og radon er nogle af de ting, der påvirker både mennesker og boligers indeklima.​ Alm & Thomsen kan hjælpe med at lave de nødvendige undersøgelser.

Energioptimering

​​Hos Alm & Thomsen udarbejder vi energi- og varmetabsberegninger.

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

ALM & THOMSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS 

Vandtårnsvej 62A, 4, 2860 Søborg

Klik her for rutevejledning

CVR: 33597134 | Cookiepolitik

Kontakt os

Telefon: 88 82 70 10

E-mail: info@almogthomsen.dk

Persondata

Åbningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00