A/B Vesterparken

Alm & Thomsen har udarbejdet tilstandsrapport omhandlende brugsvand og afløb for ejendommen A/B Vesterparken. Ejendommen er opført i 1915 og består af 8 opgange med i alt 64 boliger.

Tilstandsrapporten blev brugt som beslutningsgrundlag til at igangsætte en renovering.