Humlebien

Vi har etableret nyt ventilationsanlæg i børneinstitutionen ”Humlebien”. Institutionen har fået etableret decentrale ventilationsaggregater på hver stue for opretholdelse af godt indeklima. Der er valgt en løsning fra Airmaster med selvstændige aggregater placeret under loft, da kanalføring rundt i institutionen ikke var muligt.

Entreprisesum: 300.000 ekskl. moms.
Byggetid: 1 md.