Høvelte Kaserne

Vi har udført delt rådgivning sammen med Format Arkitekter og konstruktører, i forbindelse med opførelsen af en ny bygning for KFUM soldatermission, der skal tjene som midlertidig bolig for veteraner, hjemvendt fra krig.
Bygningen er udført som en udvidelse af det eksisterende KFUM soldaterhjem, der er tilknyttet Høvelte Kaserne. Projektet omfatter – ud over den nye bygning – en renovering af eksisterende afvandings- og afløbsforhold.

Alm & Thomsen ApS har udført ingeniørprojektet – herunder projektering og dimensionering af installationer, bærende konstruktioner, energiramme mv.

Entreprisesum: 9.600.000 ekskl. moms
Byggeperiode: 12 måneder