Lægeforeningens Boliger

Vi har renoveret ejendommens varmecentral. Ejendommen udgør 391 almennyttige boliger. Vi har renoveret ejendommens varmecentral, der forsyner afdeling 1 og 2 med varme og varmt brugsvand. Der er etableret nye 2-trins koblede vekslerløsninger fra Armatec, nyt CTS-anlæg samt istandsættelse af varmecentralens gulve og vægge. Der er monteret nye strengreguleringsventiler på samtlige varmestigstrenge i kælderen.

Entreprisesum: 2.200.000 ekskl. moms.
Byggetid: 4 mdr.