Allerød Gymnasium

Vi har udført rådgivning i forbindelse med tilbygning af et 175 m² nyt auditorium til Allerød Gymnasium.
Alm & Thomsen har stået for projekteringen af de tekniske installationer. Her har vi udarbejdet tegningsmateriale samt beregninger til vand, varme, kloak og ventilation.
Tilbygningen er udført med gulvvarme. Tagvand bliver ledt til nye faskiner.

AG 4