A/B Højgården

Vi har udført underrådgivning i forbindelse med fugtsikring af kælderydervægge og udskiftning af kloaksystemet i gården samt renovering af hovedtrappeopgange på 2 boligblokke i Hvidovre.
Renoveringsarbejderne bestod hovedsageligt i at fugtsikre og varmeisolere kælderydervæggene mod gården samt begge gavlender på de to blokke.
Endvidere er kloakledninger og brønde i gården blevet udskiftet og omlagt og hovedtrappeopgangene istandsat. Lyskasser langs gårdfacaden er blevet udskiftet og afløb herfra tilsluttet det nye kloaksystem. Afslutningsvis er gården blevet retableret med nye belægninger.

Entreprisesum: 6.000.000 ekskl. moms
Byggetid ca. 4 måneder.