Øvrige

Vi har udført rådgivning i forbindelse med energi, herunder:

Energirammeberegninger:

  • Buddinge Hovedgade 169
  • Kansasvej 2
    – Nyt enfamilieshus
  • Gisselfeldvej 10-16
    – Nye rækkehuse

Varmetabsberegninger:

  • Gubra
    – Ny tilbygning