Høvelte Kaserne

Vi har udarbejdet varmetabsrammeberegning til Høvelte Kaserne. Varmetabsrammeberegningen er udført i forbindelse med opførelsen af en ny bygning for KFUM soldatermission, der skal tjene som midlertidig bolig for veteraner, hjemvendt fra krig.
Bygningen er udført som en udvidelse af det eksisterende KFUM soldaterhjem, der er tilknyttet Høvelte Kaserne. Projektet omfatter – ud over den nye bygning – en renovering af eksisterende afvandings- og afløbsforhold.

Entreprisesum: 9.600.000 ekskl. moms
Byggeperiode: 12 måneder