Turebyholm gods

Som underrådgivere har vi udført bygherrerådgivning for Bregentved gods vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag i forbindelse med etablering af ny varmecentral på Turebyholm Gods og omkringliggende ejendomme.