Lidl Centrallager

Vi har som underrådgiver varetaget byggeledelsen på Lidl’s nye centrallager i Køge. Lidl’s nye centrallager i Køge er blandt de største lagerbygninger på dansk jord og måler 40.000 m2 lagerhal og 1600 m2 administrationsbygning. Samtidig er det et af de mest avancerede lagerbyggerier i Danmark, hvor der er fokuseret på energirigtige løsninger i hele processen. Blandt andet er lageret udelukkende belyst med LED, der er monteret solceller på administrationsbygningen, og overskudsvarmen fra kølerummet benyttes til opvarmning af lagerbygningen.

Lageret blev indviet den 29. august 2014 af Lidl og klima-, energi- og -bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.