E/F Augustagade 3-7

Projektet omfatter udskiftning af tagbelægning i røde lertegl – herunder etablering af opretning, fast undertag, efterisolering mv. Der er endvidere udført malerbehandling af vinduer, samt foretaget istandsættelse af facader.

I tilknytning til projektet er der desuden etableret ny fælles tagterrasse på det uudnyttede loft i mansardtaget.

Entreprisesum: ca. 2.900.000 ekskl. moms.
Varighed: ca. 7 måneder