Broholms Allé

Vi har udført rådgivning i forbindelse med renovering af ejendommens tag.

  • Udskiftning af tagbelægninger – herunder underlag, underpap, overpap samt opretning af spær
  • Skimmelsanering af blivende tagkonstruktion
  • Efterisolering af etageadskillelse mod loft