A/B Augustagade 9-13

Projektet omfatter udskiftning af tagbelægning i røde lertegl – herunder etablering af opretning, fast undertag, efterisolering mv. Der er endvidere udført malerbehandling af vinduer, samt foretaget istandsættelse af facader.

I tilknytning til projektet er der desuden etableret anlæg for opsamling af regnvand fra tagfladerne, der anvendes til ejendommens fællesvaskeri.

Sagen udføres med støtte fra Københavns Kommune som en byfornyelses/områdefornyelses sag

Entreprisesum: ca. 3.000.000 ekskl. moms.
Varighed: ca. 6 måneder