E/F Augustagade 3-7

Projektet omfatter etableringen af fælles tagterrasse, placeret i uudnyttet loftsetage i mansardtag.

Projektet er udført sideløbende med udskiftning af tagbelægninger mv. Alm & Thomsen ApS har forestået projektering, statiske beregninger samt tilsyn mv.

Entreprisesum: ca. 2.900.000 ekskl. moms.
Varighed: ca. 7 måneder