A/B Hillerødgård

Vi har udført rådgivning i forbindelse med renovering af ejendommens kælder og terræn, herunder:

  • Etablering af omfangsdræn samt lodret fugtsikring på gadesiden
  • Afrensning og reparation af kælderydervægge under terræn
  • Nye udvendige kældertrapper
  • Nye trin til hovedopgange
  • Opmuring af kælderydervæg ved sløjfede lyskasser