Broholms Allé

Vi har udført rådgivning i forbindelse med renovering af ejendommens facader. Herunder også renovering af betonaltaner, og vinduer mod beboelse