Persondataerklæring

Alm & Thomsen forklarer med denne persondataerklæring, hvordan vi håndterer personoplysninger.

DATAANSVARLIG

Alm & Thomsen ApS, Telefon: 88827010

Vandtårnsvej 62 A, 4. sal C

2860 Søborg

Partnere: Martin Alm & Lars Thomsen

FORMÅL

Alm & Thomsen ApS behandler kun persondata i forbindelse med eller for at:

 • Vi er i stand til at efterlevede registrerede personers rettigheder (f.eks. opfylde vores oplysningspligt eller give den registrerede indsigt)
 • Registrere persondata for at overholde love og aftaler
 • Besvare og behandle kundehenvendelser
 • Gennemføre samarbejdsprojekter
 • Udføre administrationstransaktioner ved forretningsaktiviteter
 • Håndtere bestyrelses- og beboerhenvendelser
 • Gennemføre kommunikation og dialog med beboere ved ejendomsvedligehold
 • Behandle henvendelser om job

ALM & THOMSEN INDSAMLER PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler personoplysninger på denne måde:

 • Vi registrerer oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører, myndigheder, beboere, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, medarbejdere og ansøgere i vores it-systemer, via mails, sms, apps, telefonsamtaler, møder og ved jobsamtaler
 • Vi registrerer alle jobansøgninger og beboerhenvendelser

DISSE PERSONDATA INDSAMLER ALM & THOMSEN ApS

Persondata ved henvendelse: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, arbejdsadresse, stillingsbetegnelse, firmanavn og arbejdssted.

FORMÅL MED INDSAMLING AF PERSONDATA

Der indsamles udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et eller flere af de formål, der beskrives her:

 • Administration og dokumentation af vores kontakt til ansøgere, samarbejdspartnere og kunder
 • Udvælgelse af ansøgere
 • Salg til og projektledelse for kunder
 • Udførelse af opgaver for kunder, herunder opmåling, registrering og fotografering og videooptagelse af installationer og ændringer i lejligheder
 • Aktiviteter til opfyldelse af lovkrav og ved myndighedskontrol

DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Vi behandler personoplysninger om eksterne parter, når vi har en legitim interesse, herunder:

 • Registrering af jobansøgere og kunder
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med lejlighedsregistrering
 • Registrering af kontaktpersoner fra vores samarbejdspartnere

DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataloven og persondataforordningen har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Alm & Thomsen behandler om dig
 • Du har ret til at få rettet og ajourført personoplysninger, Alm & Thomsen har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, Alm & Thomsen har registreret om dig, som vi ikke efter lovgivningen eller ikke af retlig interesse er pålagt at skulle gemme
 • Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling ophører og data slettes, medmindre Alm & Thomsen efter lovgivningen er pålagt at skulle behandle personoplysningerne
 • Adgang til dine personoplysninger kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder

SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER:

Du kan ved skriftlig henvendelse til os:

 • Modtage en udskrift af de personoplysninger om dig, som vi behandler
 • Få ajourført dine personoplysninger
 • Gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger

Din henvendelse skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse og underskrift. Inden vores behandling af din henvendelse begynder, beder vi dig om at identificere dig med ID. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine persondata i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

INDSIGELSE ELLER ANMODNING SENDES TIL:

Alm & Thomsen ApS, Vandtårnsvej 62 A, 4. sal C, 2860 Søborg

Att.: Martin Alm / Lars Thomsen, eller på mail info@almogthomsen.dk

Vi vil inden for en måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift, sende et svar til din e-mailadresse.

Ved anmodning om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger vi, om forudsætningerne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller hvis den ønskede handling må anses for at være yderst kompliceret (f.eks. anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes i sikkerhedskopier).

HVIS DU SØGER EN STILLING HOS ALM & THOMSEN

Vi behandler dine personoplysninger i vores eget firmaspecifikke jobsted og i vores egne systemer. Det vil typisk dreje sig om disse personoplysninger: Dit navn, adresse, postnr., by, fødselsdato, tlf.nr., mailadresse, linkedInprofil, foto, ansøgning, uddannelses-, eksamensbeviser og anbefalinger.

Vi bruger oplysningerne til at vurdere din profil og kompetencer og til at kommunikere med dig om ansøgningen. Dine oplysninger og ansøgninger gemmes i vores interne it-systemer med begrænset adgang i op til 6 måneder efter modtagelse.

Vi beder i enkelte tilfælde om samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i længere tid, hvis der er behov for det.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger behandles yderligere. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, vi behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller du ønsker, at vi stopper behandling af dine oplysninger og sletter dine oplysninger, kan du henvende dig til info@almogthonsen.dk

Når du sender en ansøgning til en stilling i Alm & Thomsen ApS, så er Alm & Thomsen ApS dataansvarlig både for de oplysninger, du sender til os via f.eks. Jobindex eller direkte til vores mailadresse: info@almogthonsen.dk

BEHANDLINGS- & OPBEVARINGSSIKKERHED, DELING OG BACKUP AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om behandlingssikkerhed, som beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den aktuelle teknologiske udvikling.

Vi anvender eksterne databehandlere til it-services. Vi har databehandleraftale med vores relevante eksterne leverandører og i 3. lande kun med leverandører, der havde indgået Privacy Shield aftale med EU og nu forhandler om nyt aftalegrundlag.

Vi accepterer Produktvilkår for Microsoft Volumenlicens som behandlingsgrundlag af Alm & Thomsen. Vi sletter personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere har retlig interesse i at gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

COOKIES

Alm & Thomsen ApS anvender cookies. Fortegnelse over de aktuelle cookies fremgår af vores cookiebanner og cookiepolitik.

DATABRUD

Vi håndterer brud på persondatasikkerheden. Ifølge Datatilsynet drejer det sig om informationssikkerhedshændelser, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, datatab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er omfattet af databeskyttelseslovens definition af et brud på persondatasikkerheden.

HENVENDELSE

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til:

Alm & Thomsen, Vandtårnsvej 62 A, 4. sal C, 2860 Søborg

Att.: Partnere Martin Alm & Lars Thomsen eller på mail info@almogthonsen.dk

En eventuel klage rettes til Datatilsynet - dt@datatilsynet.dk

Eventuelle ændringer i denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Alm & Thomsen hjemmeside.

Opdateret den 5. september 2022

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

ALM & THOMSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS 

Vandtårnsvej 62A, 4, 2860 Søborg

Klik her for rutevejledning

CVR: 33597134 | Cookiepolitik

Kontakt os

Telefon: 88 82 70 10

E-mail: info@almogthomsen.dk

Persondata

Åbningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00